Bibliotek

Her er et utvalg av artikler og materiale vi har samlet hittil som kan være av interesse.

Bøker

Sosialøkonomi er sunn fornuft – Henry Hazlitt (1954)

Økonomisk kalkulasjon i socialistiske samfund – Trygve J.B. Hoff (1938)

 

Artikler 

The Austrian Business Cycle Theory Validity and Implications – Tord-Kopland-Eid

Optimal metode i økonomifaget – Tord Kopland Eid

Den glemte avhandling – Arild Sæther & Tore Jørgen Hanisch

Austrian Economics – Application on Norwegian Business Cycles – Håkon Bjerkenes & Håkon Kiil & Paal Anker-Nilssen

The Rise and Fall of the Oslo School – Tore Jørgen Hanisch & Arild Sæther & Ib Eriksen

Veien til trelldom – Hayeks kamp mot kollektivismen – Tore Jørgen Hanisch

Keynesian economics and the Oslo School – Arild Sæther & Ib Eriksen

Den østerrikske skolen i økonomisk tenking og dens rennesanse – Tore Jørgen Hanisch

Østerrikske klassikere – Tor Geir Høien

 

Forfatterarkiv

 

Ole-Jacob Hoff artikkel arkiv

Egil Bakke artikkel arkiv