Den skandinaviske velferdsmyten

Forfatter: Markus Bergstrom
Oversatt av Patrick Hanevold

Obama har gitt seg på å utvide den amerikanske velferdsstaten til enhver pris, og ingen debatt om velferdsstatens meritter er komplett uten å ta opp de skandinaviske landene som det perfekte eksempel på at store mengder statlige inngrep faktisk fører til større velstand. Dette virker å være en tøff nøtt å knekke, selv for «østerrikere» og andre libertarianere. Jeg blir ofte spurt av ikke-libertarianere om å gi en forklaring på disse «humle-økonomiene» som ikke bør kunne fly, men allikevel gjør det.

Fortsett å lese «Den skandinaviske velferdsmyten»